ZOSTAŃ WYDAWCĄ!

Zamiast uprawiać wirtualne grządki, mordować wrogów lub inne bestie
zagraj w pierwszą na świecie SPOŁECZNOŚCIOWĄ GRĘ WYDAWNICZĄ.
Zobacz w 5-ciu krokach jak ŚCIĄGAJĄC PLIKI możesz ZOSTAĆ WYDAWCĄ!

Krok #1   »   O co tu chodzi?
Jedyny taki serwis na świecie!

#1: Liczą się konkrety!

Nasza SPOŁECZNOŚĆ WYDAWCÓW pomogła już ponad 100 TWÓRCOM w zdobyciu funduszy na realizację projektów muzycznych i wydawniczych O WARTOŚCI W SUMIE 650.000 PLN.
Ponad 60 projektów ZOSTAŁO ZREALIZOWANYCH w łącznym nakładzie 55.000 egzemplarzy.

Krok #2   »   Jak to działa?
Jedyny taki serwis na świecie!

#2: Ściągając pomagasz!

1. AUTORZY PUBLIKUJĄ tu swoje projekty, a WYDAWCY DECYDUJĄ, co zostanie zrealizowane.
2. Za każdym razem, gdy Ty ŚCIĄGASZ PLIK jego twórca jest BLIŻEJ WYDANIA swojego projektu.
3. Gdy projekt uzyska określone WSPARCIE, twórca otrzymuje ŚRODKI NA JEGO REALIZACJĘ.

Krok #3   »   Co na tym zyskam?
Ściągając muzę pomagasz jej twórcom!

#3: Każdy coś zyskuje!

1. Znajdź interesujący projekt. Zagłosuj i pobieraj LEGALNE PLIKI oraz inne NAGRODY.
2. W zamian za swoje głosy dostajesz UDZIAŁY w kolejnych głosowaniach na ten projekt.
3. Powiadom znajomych, niech też zagłosują, a Ty będziesz mieć ŚRODKI NA DALSZE INWESTYCJE.

Krok #4   »   A co z promocją?
Dowiedz się jak korzystać z serwisu?

#4: Mówią o nas!

"Totalna wytwórnia" - Gazeta Wyborcza / "Zainwestuj w płytę idola" - Rzeczpospolita /
"Zapłonęły pochodnie muzycznej rewolty - Dziennik Zachodni / "Rewolucja totalna" - Metro
"Lider Kreatywności i Innowacji" - MEN / Trzy Webstary / "Innowacja w Mediach" - Media Trendy

Krok #5   »  Jak mogę zacząć?
Media o MegaTotal.pl

#5: Zacznij teraz!

1. Załóż konto i aktywuj je, a DOSTANIESZ PAKIET ŚRODKÓW na pierwsze inwestycje.
2. Odkrywaj talenty, głosuj, ŚCIĄGAJ PLIKI i decyduj co wydać. Miej w tym SWÓJ UDZIAŁ.
3. Kolekcjonuj gwiazdy, korzystaj z udziałów i ZOSTAŃ WYDAWCĄ swoich ulubionych idoli.

Załóż konto w 10 sekund
Załóż konto!
Wczytywanie danych ...REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MEGATOTAL.PL

 

DEFINICJE

 

Serwis - oznacza serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.megatotal.pl

 

Operator- oznacza SFERA LDZ Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nawrot 4/5, NIP 7251677577, REGON 471721921, KRS 0000616093, email: info@megatotal.pl , nr fax: +48422881174, która jest właścicielem Serwisu.

 

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną działającą przez pełnomocnika lub prokurenta, a także jednostkę organizacyjną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu, która dokonała rejestracji i aktywacji Profilu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Serwisu, jeżeli ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia) mogą być Użytkownikami Serwisu tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodziców albo prawnych opiekunów).

 

Pakiet Megacentów – elektroniczny bon promocyjny zawierający określoną liczbę promocyjnych punktów konkursowych - Megacentów, upoważniający do głosowania na zasadach określonych w Regulaminie, przyznawanych na Profil Użytkownika w związku z nabyciem usług i towarów dostępnych w Serwisie w ramach sprzedaży premiowej lub w konkursach i promocjach organizowanych przez Operatora, Twórców lub Partnerów Operatora. Wielkość Pakietu Megacentów uzależniona jest od rodzaju i wartości zakupionych usług i towarów lub od rodzaju i formy konkursu bądź innej promocji.

 

Megacenty (w skrócie MC) – oznaczają promocyjne punkty konkursowe w postaci Pakietu Megacentów, przyznane w ramach sprzedaży premiowej albo jako nagrody w konkursach i promocjach organizowanych przez Operatora lub Partnerów Operatora. Informacja o liczbie przyznawanych Megacentów będzie każdorazowo dostępna na Serwisie.

Megacenty mogą służyć Użytkownikowi do:

- udziału w głosowaniu na Projekt,

- korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu,

- korzystania z innych ofert znajdujących się w Serwisie lub ofert Partnerów Operatora.

Użycie Megacentów może być związane z przyznaniem nagrody rzeczowej, bonusu, rabatu, premii lub innej usługi oferowanej przez Operatora, Twórcę lub Partnerów Operatora, a także do otrzymywania dodatkowych Pakietów Megacentów na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Partner Operatora – podmiot współpracujący z Operatorem w związku z działalnością Serwisu.

 

Twórca – oznacza twórcę lub twórców Utworu, którym przysługują prawa autorskie do Utworu albo organizatora Wydarzenia, które Twórca chce zrealizować. Twórca jest jednocześnie Użytkownikiem i obowiązują go wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zarówno Twórców jak i Użytkowników. Twórca może prezentować w Serwisie Projekty, które chce zrealizować.

 

Wydarzenie - przedsięwzięcia kulturalne lub inne w szczególności koncert, przedstawienie teatralne, happening, wieczorek poetycki itp.

 

Projekt - oznacza Utwór lub egzemplarz Utworu albo zbiór Utworów, których Twórca jest autorem albo dopiero chce je stworzyć. Projektem może być także Wydarzenie lub inne przedsięwzięcie niebędące Utworem, które Twórca chce zrealizować. Twórca umieszcza na swoim Profilu Utwór lub Utwory, których jest autorem albo wskazuje inne przedsięwzięcie niebędące Utworem stanowiące przedmiot tego Projektu.

 

Utwór – oznacza udostępniany za pośrednictwem Serwisu przez Twórcę każdy przejaw jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania, a w szczególności utwór literacki, naukowy, plastyczny, fotograficzny, audiowizualny, program komputerowy oraz utwór muzyczny i słowno-muzyczny.

 

Bonus – rzecz ruchoma albo usługa, którą Twórca nagradza Użytkowników w zamian za oddanie przez nich określonej liczby głosów w postaci punktów konkursowych Megacentów na jego Projekt przy wykorzystaniu funkcjonalności jakie daje Serwis.

 

Wyłącznie Twórca decyduje o przyznawaniu i wydawaniu Użytkownikom Utworów i Bonusów oraz ustala ich formę, liczbę, wartość i inne cechy. Twórca udostępnia Utwory i Bonusy na własną odpowiedzialność i wyłącznie Twórca odpowiada za ich jakość, prawidłowe działanie, gwarancję i rękojmię oraz wszelkie koszty, szkody lub inne skutki prawne, podatkowe, moralne spowodowane przez Utwory i Bonusy lub związane z korzystaniem z Utworów i Bonusów.

 

Formularz - oznacza formularz służący do rejestracji Użytkownika w Serwisie, którego wypełnienie umożliwia Użytkownikowi przekazanie do Serwisu danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) .

 

Minimalna Liczba Głosów – oznacza minimalną liczbę punktów konkursowych Megacentów jaką powinien zagłosować na dany Projekt Użytkownik, aby uzyskać możliwość  otrzymania Utworu lub Bonusu od Twórcy. Wysokość Minimalnej Liczby Głosów określa Twórca lub Operator z tym zastrzeżeniem, iż przez pierwsze siedem dni po publikacji Utworu w Serwisie musi ona wynosić 1 Megacent, a następnie może być dowolna jednak musi mieścić  się w przedziale od 1 do 99 Megacentów. Wysokość Minimalnej Liczby Głosów dla danego Bonusu określa Twórca, z zastrzeżeniem zdania drugiego dowolnie.

 

Megatotal – oznacza wybraną przez Twórcę liczbę punktów konkursowych Megacentów jaką Twórca spodziewa się uzyskać w ramach głosowania przez Użytkowników na jego Projekt. Megatotal powiązany jest zawsze z konkretnym Projektem danego Twórcy.

 

Nagroda – kwota pieniężna albo rzecz ruchoma albo usługa, którą Twórca otrzymuje od Operatora Serwisu w zamian za uzyskanie w ramach głosowania na jego Projekt w ustalonym przez Operatora limicie czasowym określonej liczby głosów (w postaci Megacentów) w wysokości równiej lub większej od Megatotal.

 

Udziałowiec – oznacza Użytkownika, który posiada Profil i zagłosował za pomocą punktów konkursowych Megacentów na dany Projekt.

 

Profil – wizytówka Użytkownika w Serwisie zawierające zasób informacji o Użytkowniku, z którą związany jest zbiór uprawnień Użytkownika Serwisu oraz zawierająca informację o liczbie zdobytych punktów konkursowych Megacentów.

 

Sprzedaż Promocyjna - oznacza sprzedaż w związku, z którą Użytkownik otrzymuje promocyjne Megacenty za określone w Regulaminie zachowania. Użytkownik otrzymuje Promocyjne Megacenty za dokonanie zakupów o określonej wartości i w określonym czasie wskazanych w aktualnej ofercie promocyjnej.

 

Hosting - udostępnienie Twórcom i Użytkownikom zasobów pamięci serwerów wykorzystywanych przez Serwis, w infrastrukturze teleinformatycznej podłączonej do światowych zasobów w sieci Internet.

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego działającego pod adresem internetowym MegaTotal.pl określa zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz zasady konkursów internetowych i innych promocji obowiązujących w Serwisie.

 

1.2. Serwis działa w oparciu o Hosting i dostęp do treści publikowanych przez Twórców w Serwisie, przy pomocy sieci komputerowej Internet na ich własną odpowiedzialność, co wiąże się z upoważnieniem Użytkowników przez Twórców do odsłuchiwania, oglądania i ściągania Utworów Twórców na dysk komputerowy lub nośniki danych poprzez strony internetowe Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

1.3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

a. połączenie z siecią Internet o przepustowości min. 1024 kb/s,

b. karta dźwiękowa i głośniki,

c. przeglądarka MS Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox 10 lub nowsza albo kompatybilna z nimi,

d. w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne zainstalowanie plug-in Flash 11 lub nowszy oraz włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java i cookies.

 

 

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

2.1. Dokonanie rejestracji i korzystanie z Serwisu następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz oznacza akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie podaje swój adres e-mail, na który po dokonaniu rejestracji serwer Serwisu automatycznie wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie rejestracji wraz z linkiem umożliwiającym poprzez jego wybranie aktywację Profilu. Profil, który nie został aktywowany będzie automatycznie usunięty z Serwisu w terminie 30 dni od daty dokonania rejestracji.

 

2.2. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje swój Profil w Serwisie, do którego ma dostęp poprzez wybrany przez siebie unikalny identyfikator oraz hasło. Użytkownik może modyfikować informacje zamieszczone w Profilu.

 

2.3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie. Użytkownik może decydować, które informacje dotyczące jego osoby staną się widoczne w Serwisie.

 

2.4. Korzystanie z pełnej oferty i funkcjonalności Serwisu wymaga wypełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną Formularza do Serwisu. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych wpisanych do Formularza ponosi Użytkownik.

 

2.5. Użytkownik dobrowolnie udostępnia Operatorowi swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności dane określone w wypełnionym przez niego Formularzu.

 

2.6. Użytkownik ma prawo do:

a. dostępu do treści zawartych w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

b. bezpłatnego odtwarzania Utworów w Serwisie w trybie on-line;

c. głosowania na Projekt Twórcy przy pomocy punktów konkursowych Megacentów oraz korzystania z innych funkcjonalności i ofert znajdujących się w Serwisie lub oferowanych przez Partnerów Operatora;

d. otrzymania statusu Udziałowca Projektu za zagłosowanie na dany Projekt za pomocą promocyjnych punktów konkursowych Megacentów oraz otrzymania z tego tytułu promocyjnych punktów konkursowych Megacentów związanych z dalszym głosowaniem przez inne osoby na Projekt na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

e. otrzymania Utworu lub Bonusu od Twórcy – jeśli Twórca zastrzegł Utwór lub Bonus - za udział w głosowaniu na jego Projekt za pomocą punktów konkursowych Megacentów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeśli Utwór lub Bonus udostępniany jest przez Twórcę w postaci plików w wersji elektronicznej – Użytkownik ma prawo do jego pobrania i zapisu na dowolnym nośniku pamięci cyfrowej wyłącznie do użytku prywatnego;

f. rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu;

g. wysyłania do Operatora zapytań dotyczących zasad działania i użytkowania Serwisu;

h. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie  usługi o której mowa w punkcie 2.9.1. zawartej  na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli usługa została w pełni wykonana (tj. został udostępniony dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu).

2.7. Operator ma prawo do:

a. weryfikacji treści zamieszczonych przez Użytkowników na stronach Serwisu;

b. usuwania treści i Profilu Użytkownika którego wiarygodność lub zawartość budzi wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających prawa osób trzecich, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub z postanowieniami Regulaminu;

c. informowania Użytkowników o nowych ofertach, promocjach oraz przesyłania do Użytkowników wszelkich informacji związanych z Serwisem;

d. czasowego zablokowania dostępu do Serwisu z powodów niezależnych od Operatora lub zależnych od Operatora w szczególności w celu rozbudowy, konserwacji lub przeglądu technicznego Serwisu.

e. zamknięcia (skasowania) Profilu Użytkownika, jeśli nie był on używany przez okres dłuższy niż 90 dni a w tym czasie nie zostało dokonane żadne logowanie na Profil Użytkownika, bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy;

f. wprowadzania zmian Regulaminu i publikowania ich w Serwisie.

 

2.8. Serwis działa na zasadach konkursu z dziedziny twórczości szczególnie kultury, sztuki i dziennikarstwa organizowanego i emitowanego przez środek masowego przekazu. Organizatorem konkursu jest Operator Serwisu, który jest nadawcą treści znajdujących się na Serwisie i emitowanych przez ogólnoświatową sieć komputerową Internet. Celem konkursu jest promocja przez Twórców swojej twórczości w postaci Projektów wśród Użytkowników przy pomocy Serwisu w sieci Internet. Konkurs polega na głosowaniu przy pomocy punktów konkursowych Megacentów przez Użytkowników na Projekty udostępniane przez Twórców i osiągnięciu z góry określonej liczby głosów (Megatotal) w z góry określonym czasie. Za udział w konkursie zarówno Twórcy jak i Użytkownicy mogą otrzymać premie i nagrody na zasadach określonych w tym Regulaminie.

 

2.9. Dostęp do usług i towarów dostępnych w Serwisie może być bezpłatny i odpłatny. Usługi i towary odpłatne dostępne są po uiszczeniu wskazanej w Serwisie obowiązującej ceny w PLN lub innej walucie obcej.

 

2.9.1. Płatną usługą jest dostęp do szerszej funkcjonalności Serwisu co obejmuje m.in.:

a. dostęp do możliwości głosowania na Projekty,

b. dostęp do możliwości pobierania plików,

c. dostęp do możliwości zamówienia Bonusów oferowanych przez Twórców.

W przypadku uruchomienia innych usług płatnych będą one wymienione w momencie dokonywania płatności.

 

2.9.2. Towary i usługi płatne mogą być sprzedawane w ramach sprzedaży premiowej. Premią związaną ze sprzedażą premiową, o której mowa powyżej są punkty konkursowe Megacenty, których liczba może być różna w zależności od nabywanego towaru lub usługi. Premią mogą być także inne towary lub usługi oferowane przez Operatora, Twórców lub Partnerów Operatora.

 

2.10. Na żądanie Użytkownika Operator wystawia faktury VAT.

 

2.11. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do publikacji i dystrybucji jakichkolwiek materiałów, treści i Utworów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie do dystrybucji i publikacji, których Użytkownik nie ma uprawnień oraz materiałów, których publikacji i dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz o charakterze pornograficznym.

 

2.12. Odsłuchiwanie i oglądanie Utworów umieszczonych przez Twórców w Serwisie w trybie on-line nie wymaga uiszczania opłat.

 

2.13. Użytkownik w zamian za zagłosowanie na Projekt ustaloną przez Twórcę liczbą punktów konkursowych Megacentów może otrzymać premie i nagrody w postaci dostępu do Utworów, Bonusów, usług lub innych dóbr materialnych w postaci nagród rzeczowych oferowanych przez Twórcę.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z UTWORÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU

 

3.1. Pliki elektroniczne zawierające Utwór są udostępnione przez Twórców poprzez Serwis na zasadach Hostingu. Mogą być pobierane oraz zapisywane na nośnikach pamięci przez Użytkownika w postaci plików w formacie mp3, jpg, pdf lub innym wybranym przez Twórcę po zagłosowaniu przez Użytkownika na Projekt, którego przedmiotem są Utwory, za pomocą odpowiedniej liczby punktów konkursowych Megacentów tj. liczby równej lub większej od Minimalnej Liczby Głosów.

Ponadto pliki te będą udostępniane internautom niebędących Użytkownikami, jeśli zakupią oni usługę dostępu do Serwisu i będą posiadać odpowiednią liczbę punktów konkursowych Megacentów tj. liczbę równą lub większą od Minimalnej Liczby Głosów, a następnie zagłosują na dany Projekt.

 

3.2. Pobrane z Serwisu Utwory Użytkownik oraz internauta niebędący Użytkownikiem działający zgodnie z ust. 3.1 może zapisać na dowolnym nośniku pamięci cyfrowej z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie do użytku prywatnego.

 

3.3. Operator zastrzega, że Utwory pobrane i zapisane na dowolnym nośniku pamięci cyfrowej Użytkownika mogą mieć wyższą jakość niż Utwory, które można bezpłatnie odtwarzać w trybie on-line.

 

 

4. ZASADY GŁOSOWANIA NA PROJEKT

 

4.1. Użytkownik może zagłosować na Projekt dowolną liczbą punktów konkursowych Megacentów w ramach głosowania na dany Projekt jednak nie niższą niż aktualna Minimalna Liczba Głosów.

 

4.2. Po oddaniu głosu Użytkownik, który posiada Profil na Serwisie otrzymuje status Udziałowca Projektu i może otrzymać:

a. Utwór lub Bonus od Twórcy, pod warunkiem, że Twórca przewidział Utwór lub Bonus z tytułu głosowania na jego Projekt i informuje o tym fakcie na Profilu swojego Projektu;

b. procentowy udział w Projekcie, który uprawnia do otrzymania promocyjnych punktów konkursowych Megacentów związanych z kolejnymi głosowaniami na ten Projekt.

 

4.4. Użytkownik może otrzymać dostęp do pobierania Utworu lub Bonusu udostępnianego przez Twórcę za pośrednictwem Serwisu w ramach danego Projektu, tylko jeśli zagłosuje na ten Projekt odpowiednią liczbą punktów konkursowych Megacentów, która będzie równa lub większa od Minimalnej Liczby Głosów.

 

4.5. Twórca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkowników lub innych podmiotów z tytułu swoich zobowiązań dotyczących prawidłowego działania, jakości i gwarancji oraz wydania Użytkownikom Utworów lub Bonusów, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

4.6. Głosowanie jest zawsze ograniczone czasowo i musi zakończyć się przed upływem limitu czasowego określonego przez Operatora. 

 

4.7. Po upływie limitu czasowego głosowania określonego przez Operatora ustaje możliwość głosowania, pobierania Utworów, zamawiania Bonusów oraz uzyskania statusu Udziałowca Projektu, z zastrzeżeniem punktu 4.9. i 4.10. Regulaminu.

 

4.8. W trakcie głosowania nie można zmienić ustalonego limitu czasowego głosowania oraz wysokości Megatotal, z zastrzeżeniem wyjątku wynikającego z punktu 4.9. i 4.10 Regulaminu.

 

4.9. Przed upływem limitu czasowego można:

a. przerwać głosowanie na Projekt (i rozpocząć je od nowa z nowym limitem czasowym lub nowym Megatotal) – w każdym czasie przed upływem limitu czasowego albo

b. wycofać Projekt (usunąć go z Serwisu), do czego ma prawo wyłącznie Twórca Projektu lub Operator Serwisu – w każdym czasie przed upływem limitu czasowego albo

4.9.1. Nie wcześniej niż 7 dni przed końcem limitu czasowego zostaje zainicjowane głosowanie w przedmiocie przedłużenia limitu czasowego, na zasadach określonych w punkcie 4.10 Regulaminu.

 

4.10. Udział w głosowaniu w przedmiocie przedłużenia limitu czasowego biorą wyłącznie osoby, które uzyskały status Udziałowca przed zainicjowaniem głosowania w przedmiocie przedłużenia limitu czasowego.

4.10.1. Głosujący mogą głosować „za” albo „przeciw” przedłużeniu limitu czasowego. Uprawnieni do głosowania w przedmiocie przedłużenia limitu czasowego głosują swoimi udziałami w Projekcie.

4.10.2 O przedłużeniu limitu czasowego decyduje wynik różnicy pomiędzy zsumowanymi udziałami głosujących "za" a udziałami głosujących "przeciw". Ujemny oznacza decyzję negatywną, dodatni lub równy zero oznacza decyzję pozytywną, z wyjątkiem przypadku, gdy nikt nie weźmie udziału w głosowaniu. Taka sytuacja oznacza decyzję negatywną.

4.10.3. Okres na jaki zostaje przedłużony limit czasowy uzależniony jest od sumy udziałów posiadanych przez Udziałowców głosujących „za” przedłużeniem limitu czasowego. Okres na jaki zostaje przedłużony limit czasowy stanowi iloczyn sumy tych udziałów wyrażonych procentowo i dotychczasowego limitu czasowego.

4.10.4. Okres na jaki zostaje przedłużony limit czasowy jest zaokrąglany w górę do pełnego dnia.

4.10.5. Limit czasowy będzie przedłużony na 30 dni, nawet jeśli okres przedłużenia limitu czasowego obliczony stosownie do powyższego punktu 4.10.3 Regulaminu, uzasadniałby przedłużenie limitu czasowego na okres krótszy niż 30 dni.

 

 

5. ZASADY PODZIAŁU GŁOSÓW

 

5.1. Liczba punktów konkursowych Megacentów użyta do głosowania na dany Projekt przez Użytkownika jest dzielona po 50% (pięćdziesiąt procent) pomiędzy konto Projektu, na którym ewidencjonowane są punkty konkursowe Megacenty składające się na Megatotal i pomiędzy Udziałowców, którzy wcześniej zagłosowali za pomocą Megacentów na ten Projekt.

 

5.2. Ta cześć Megacentów użyta do głosowania na Projekt, która przypada Udziałowcom jest dzielona pomiędzy Udziałowców na podstawie wysokości ich udziałów obliczanych w takiej proporcji, w jakiej pozostaje liczba Megacentów, którą każdy Udziałowiec głosował wcześniej na Projekt do wszystkich głosów składających się na Megatotal.

 

5.3. Jeżeli udział Udziałowca w Projekcie będzie niższy niż 0,000001% liczby głosów wszystkich głosów oddanych na Projekt to Udziałowiec nie otrzyma dodatkowych Megacentów (jest to związane z ograniczeniami technicznymi i obliczeniowymi Serwisu).

 

5.4. Aktualna wysokość udziału Udziałowca w Projekcie widoczna jest na jego Profilu oraz może być także widoczna w innych miejscach dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

 

 

6. MEGATOTAL I NAGRODA DLA TWÓRCY

 

6.1. Twórca wybiera wysokość Megatotal, natomiast Operator wskazuje czas, w którym wybrany przez Twórcę Megatotal musi zostać osiągnięty.

 

6.2. Po osiągnięciu Megatotal Twórca ma możliwość przerwania głosowania lub kontynuowania głosowania do momentu upływu limitu czasowego określonego przez Operatora.

 

6.3. Liczba głosów oddanych na Projekt może być większa od ustalonej wysokości Megatotal, jeśli Twórca osiągnie wymaganą liczbę punktów konkursowych Megacentów przed upływem limitu czasowego głosowania i zdecyduje się kontynuować głosowanie do momentu upływu limitu czasowego.

 

6.4. Na skutek uzyskania od Użytkowników określonej liczy głosów (osiągnięcia Megatotal) w czasie określonym przez Operatora Twórca otrzymuje od Operatora Nagrodę, która powinna służyć wyłącznie do zrealizowania przez Twórcę swojego Projektu na zasadach określonych w Regulaminie i osobnej umowie z Operatorem.

Nagroda może mieć formę kwoty pieniężnej albo rzeczy ruchomej albo usługi, co zostanie ustalone w umowie pomiędzy Twórcą, a Operatorem. Wartość Nagrody nie będzie niższa niż kwota wynikająca z następującego przelicznika: liczba punktów konkursowych Megacentów zaewidencjonowanych w wyniku głosowania na koncie Projektu x 0,04 PLN brutto.

Po osiągnięciu MegaTotal Twórca zawiera Umowę z Operatorem najpóźniej w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia głosowania, pod rygorem wycofania Projektu (usunięcia Projektu z Serwisu) przez Operatora.

 

6.5. Z zastrzeżeniem punktu 4.9, 4.10.-4.10.2 Regulaminu, na skutek nie uzyskania od Użytkowników określonej liczy głosów (nie osiągnięcia Megatotal) w czasie określonym przez Operatora, a także w wypadku przerwania głosowania lub wycofania Projektu (usunięcia Projektu z Serwisu) przed lub po osiągnięciu Megatotal punkty konkursowe Megacenty, które w wyniku głosowania zaewidencjonowane zostały na koncie Projektu będą podzielone pomiędzy dotychczasowych Udziałowców Projektu w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału. Podział punktów konkursowych Megacentów nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od chwili zakończenia lub przerwania głosowania lub wycofania Projektu.

6.6. Twórcę, którego Projekt utworzony został na poprzedniej wersji Serwisu (tzn. przed 31.01.2012 r.) oraz brał on udział w głosowaniu i nie osiągnął tam Megatotal, obowiązywać zasada podziału zysków z Inwestorami ze sprzedaży fizycznych egzemplarzy płyt. Jeśli Projekt Twórcy nie osiągnie Megatotal w określonym podczas przeniesienia na nową wersję Serwisu limicie czasu głosowania, to kolejne głosowanie na ten Projekt odbywa się już na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

7.1. Operator ponosi odpowiedzialność za usługi świadczone odpłatnie Użytkownikom. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do równowartości kwoty w złotych polskich, za którą zostały nabyte towary lub usługi. Odpowiedzialność Operatora obejmuje tylko rzeczywiście poniesioną szkodę. W przypadku usług świadczonych okresowo odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do kwoty zapłaconej za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.

 

7.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. usługi świadczone nie zalogowanym Użytkownikom;

b. usługi świadczone nieodpłatnie Użytkownikom;

c. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem Utworów pobieranych z Serwisu, w szczególności spowodowanych problemami ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączem internetowym Użytkownika;

d. treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników, przesyłane na Profile Użytkowników przez innych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie przez jego Użytkowników;

e. poglądy, opinie, oceny prezentowane przez Użytkowników;

f. treści i charakter Utworów udostępnianych w Serwisie;

g. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika względem innego Użytkownika;

h. skutki udostępnienia konta Użytkownika osobom trzecim, w tym podawania innym loginu i hasła;

i. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz utratę danych i informacji zaistniałe z przyczyn niezależnych od Operatora, a w szczególności z przyczyn technicznych, awarii sprzętu, wirusów, włamań, działania lub zaniechania osób trzecich, ani także z przyczyn zależnych od Operatora takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, aktualizacje Serwisu ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajkami, wojną, zamieszkami, powodzią, pożarem, huraganem, atakiem terrorystycznym itp.;

j. jakiekolwiek szkody lub utratę potencjalnych zysków i korzyści będących rezultatem użytkowania Serwisu oraz interpretacji informacji zamieszczonych na Serwisie;

k. Utwory i Bonusy przyznawane Użytkownikom przez Twórcę w zamian za głosowanie na jego Projekt oraz za szkody wyrządzone przez Twórcę związane z realizacją tego Projektu.

 

7.3. Operator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami, w szczególności nie angażuje się w jakiekolwiek czynności (w tym sądowe) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 

7.4. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko Twórcy bądź Użytkownika.

 

7.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Serwisu wymaga od niego krytycznej oceny i analizy oraz oświadcza, iż posiada wiedzę konieczną do korzystania z oprogramowania i treści zawartych na Serwisie.

 

 

8. REKLAMACJE

 

8.1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z działalnością Serwisu, o których mowa w Regulaminie poprzez formularz kontaktowy.

 

8.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, a odpowiedzi będą udzielane na adres email podany podczas rejestracji przez Użytkownika.

 

8.3. Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

 

9. ZAMKNIĘCIE PROFILU UŻYTKOWNIKA

 

9.1. Niezależnie od przyczyny zamknięcia Profilu Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z pobranych na Serwisie Utworów wyłącznie do użytku prywatnego.

 

9.2. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie z korzystania z Serwisu bez podania przyczyny poprzez wysłanie prośby o zamknięcie jego Profilu.

Profil zostanie zamknięty w terminie do 30 dni od daty wysłania przez Użytkownika prośby o zamknięcie Profilu. Użytkownik może cofnąć swoją prośbę najpóźniej w terminie 7 dni od daty wysłania przez Użytkownika prośby o zamknięcie Profilu.

Prośba o zamknięcie profilu spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z Serwisu oraz wygaśnięcie (utratę ważności) niewykorzystanych punktów konkursowych Megacentów, utratę przez Użytkownika statusu Udziałowca w Projektach, na które głosował w tym prawa do otrzymania Megacentów na zasadach określonych w Regulaminie.

Jeśli Użytkownik jest również Twórcą i posiada aktywne Projekty, zamknięcie Profilu będzie możliwe dopiero po wcześniejszym usunięciu jego Projektów z serwisu.

 

9.3. Przed wysłaniem prośby o zamknięcie Profilu Użytkownik ma możliwość wykorzystania pozostałych na Profilu punktów konkursowych Megacentów do zagłosowania na Projekty i otrzymania Utworów i Bonusów oferowanych przez Twórców, skorzystania z innych ofert znajdujących się w Serwisie oraz ofert Partnerów Operatora.

 

9.4. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Profilu Użytkownika w trybie natychmiastowym bez możliwości otrzymania przez Użytkownika nagród i premii określonych w pkt. 2.13, co pociąga za sobą usunięcie danych osobowych Użytkownika z Serwisu, a także wygaśnięcie (utratę ważności) niewykorzystanych na Profilu Użytkownika Megacentów oraz wszystkich innych korzyści związanych z Profilem (w tym utratę statusu Udziałowca w Projektach, na które głosował), jeśli Użytkownik:

a. naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu;

b. naruszy prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie, prawa pokrewne, lub dobra osobiste;

c. wykorzystuje Profil w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności udostępnia Profil osobom trzecim, podaje im login i hasło, zakłada na Serwisie kilka Profili , korzysta z cudzych Profili, podaje nieprawdziwe dane, umieszcza treści obraźliwe lub obsceniczne, itp.;

d. próbuje lub usiłuje korzystać z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach prób pobierania i zapisywania plików muzycznych na nośniki pamięci bez zagłosowania stosowną liczbą punktów konkursowych Megacentów, stosowania przez Użytkownika skryptów, botów i innych programów do automatycznego pobierania lub monitorowania treści Serwisu, prób włamania się na Profile innych Użytkowników oraz serwery Serwisu, a także prowadzenia innych działań wychodzących poza ustalone w tym Regulaminie zasady właściwego korzystania z Serwisu;

e. nie używa Profilu przez okres dłuższy niż 90 dni (w tym czasie nie zostało dokonane żadne logowanie na konto bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy);

f. sprzedaje Profil osobie trzeciej.

 

9.5. Prawo Użytkownika do otrzymania promocyjnych Megacentów z tytułu głosowania jest prawem niezbywalnym i nie może stanowić przedmiotu obrotu i wraz z likwidacją Profilu Użytkownikowi nie przysługuje za nie żadne wynagrodzenie, odszkodowanie lub jakakolwiek inna rekompensata.

 

9.6. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Profilu Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Operatora do momentu złożenia przez Użytkownika stosownych wyjaśnień.

 

9.7. Osoba, której Operator zamknął Profil z przyczyn określonych w pkt 9.5 nie może ponownie zarejestrować się i legalnie korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody Operatora.

 

9.8. W przypadku, gdy Profil Użytkownika został przypadkowo lub pomyłkowo usunięty, zawieszony lub zamknięty w następstwie błędu popełnionego z powodu rażącego niedbalstwa Operatora, dołoży on wszelkich starań, aby naprawić błąd i zrekompensować rzeczywiście poniesione straty przez Użytkownika, jednakże tylko do wysokości liczby punktów konkursowych Megacentów zgromadzonych na Profilu Użytkownika w chwili wystąpienia szkody.

 

 

10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I PRYWATNOŚCI

 

10.1. Wszystko, co znajduje się na tym Serwisie podlega ochronie prawa autorskiego i jest chronione na zasadach opisanych w Załączniku nr 1: Porozumienie o Ochronie Praw Autorskich Treści Serwisu, który stanowi integralną część Regulaminu.

 

10.2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez przepisy prawa środków bezpieczeństwa na zasadach opisanych w Załączniku nr 2: Porozumienie o Ochronie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, który stanowi integralną część Regulaminu.

 

10.3. W przypadku zgłoszenia naruszenia prywatności lub praw autorskich co do treści lub materiałów znajdujących się Serwisie Operatora dołoży wszelkich starań, aby były one skutecznie chronione (np. poprzez zablokowanie dostępu bądź usunięcie ich z serwisu). Zgłoszenia należy przesyłać przy pomocy formularza kontaktowego lub na adres korespondencyjny Operatora.

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Operatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na ogólnodostępnej stronie internetowej Serwisu pod adresem www.megatotal.pl/app.php/page/terms

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie co najmniej 7 dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu z zastrzeżeniem, że działania podjęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Skorzystanie, a przede wszystkim zalogowanie się przez Użytkownika z Serwisu na swój Profil po upływie powyższego terminu od wprowadzenia tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 

11.2. Operator może wprowadzać bez uprzedzenia zmiany szaty graficznej lub funkcjonalności Serwisu.

 

11.3. Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne według prawa polskiego.

 

11.4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądowego lub okaże niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 

11.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068 z późn. zm.), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego ( Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.).

 

11.6. Użytkownik zgadza się na pełne naprawienie szkody, jaką może ponieść Operator rozumianą, jako rzeczywiście poniesioną szkodę i utracone korzyści, w szczególności: zapłacić odszkodowanie za wszelkie czynności, koszty postępowań sądowych i wydatki poniesione przez Operatora na skutek złamania warunków Regulaminu przez Użytkownika, zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu przysługujących im praw autorskich i pokrewnych do Utworów zamieszczonych i udostępnianych na Serwisie. Odpowiedzialność Użytkownika trwa także po rezygnacji z korzystania z Serwisu.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.06.2016 r.

 


Porozumienie o ochronie praw autorskich treści serwisu MegaTotal.pl (załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu)
Porozumienie o ochronie danych osobowych użytkowników serwisu MegaTotal.pl (załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu)
  • Wspomagaj twórców

  • Zrealizuj swój projekt

  • Słuchaj muzyki

  • Czym jest MegaTotal